موضوعات
آران وبيدگل

هم‌اندیشی

برگزاري دومين جلسه شوراي عالي بسيج كارمندان آران و بيدگل

نویسنده:
دومين جلسه شوراي عالي بسيج كارمندان شهرستان آران و بيدگل با حضور اعضاي شورا برگزار شد.
1393/06/12
دومين جلسه شوراي عالي بسيج كارمندان شهرستان آران و بيدگل با حضور اعضاي شورا برگزار شد. به گزارش ايلنا يكي از محورهاي مهم اين نشست بحث تأثيرات ماهواره بر سبك زندگي جامعه امروز بود. اعضا در اين هم‌انديشي بر ضرورت تدوين نظامنامه‌اي براي مقابله با هجمه فرهنگي‌ـ اجتماعي ماهواره بر نسل جوان تأكيد كردند. آنها همچنين يكي از راه‌هاي مقابله با آسيب‌هاي ماهواره را آگاه‌سازي از اثرات مخرب فرهنگي ماهواره در بين اقشار مختلف مردم و روش اقناعي را مناسب‌ترين روش دانستند. در پايان اين نشست هم‌انديشي نيز محورهاي زير براي اجرا مصوب شد. 
۱‌ـ توجه به اصل آموزش استفاده صحيح و مناسب و هماهنگ با پيشرفت تكنولوژي و تجهيزات بين مردم خصوصاً نسل جوان. 
۲‌ـ استفاده از جنبه تأثيرگذاري نخبگان علمي، مذهبي و اعتقادي در راستاي افزايش آگاه‌سازي همزمان با تغيير هويت جامعه. 
۳‌ـ ارائه راهكارهاي آگاه‌سازي در مجامع عمومي (پارك‌ها و همايش‌ها)
۴‌ـ توجه به اجراي برنامه‌هاي آموزشي‌ـ ورزشي در پُر كردن اوقات فراغت عموم جامعه خصوصاً خانم‌هاي خانه‌دار و جوانان. 
۵‌ـ توليد و نشر تحليل‌هاي منطقي ميان مردم براي مبارزه با القائات دشمن. 
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code