موضوعات
آران وبيدگل

برپايي كارگاه آموزشي آشنايي با محيط‌زيست براي معلمان آران وبيدگل

نویسنده:
رئيس اداره حفاظت محيط‌زيست آران و بيدگل از برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي محيط‌زيست براي معلمان در اين شهرستان خبر داد.
1392/11/30
به گزارش ايرنا«اللهياردولتخواه» اظهاركرد: اين كارگاه آموزشي با همكاري اداره آموزش و پرورش براي معلمان مقاطع راهنمايي و متوسطه به‌صورت 24 ساعت علمي و 12 ساعت عملي در 4 هفته برگزارمي شود.
وي افزود: در اولين جلسه مطالبي پيرامون وضعيت محيط‌زيست شهرستان و منطقه شكار ممنوع يخاب و مشكلات و معضلات زيست‌محيطي و راهكارهاي مقابله با آن عنوان شد.
دولتخواه بيان كرد: در نظراست درجلسات آينده با دعوت از استادان مجرب نسبت به اهداف كلي سازمان محيط‌زيست و اهميت اصل 50 قانون اساسي وهمگاني شدن حفظ محيط‌زيست مطالبي ارائه شود. وي افزود: پس از پايان دوره تئوري معلمان براي آشنايي هرچه بيشتر با تنوع زيستي در شهرستان در يك دوره عملي در منطقه شكار ممنوع يخاب حضور
خواهند يافت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code