موضوعات
آران وبيدگل

انتخابات شورای دانش‌آموزی مدارس آران و بيدگل برگزار شد

نویسنده:
هفدهمين دوره انتخابات شوراي دانش‌آموزي همزمان با سراسر كشور در 120 واحد آموزشي شهرستان آران و بيدگل برگزار شد.
1393/08/11
 به گزارش ايرنا، رئيس اداره آموزش و پرورش آران و بيدگل گفت: انتخابات شوراها زمينه‌ساز شركت دانش‌آموزان در تعيين سرنوشت كشور است.  «محمد معدندار» افزود: حضور دانش‌آموزان در انتخابات شوراي دانش‌آموزي تمرين مشاركت در امور نظارتي و مديريتي كشور است.
وي تأكيد كرد: همكاري در امور انضباطي و بهداشتي مدرسه، همكاري در تنظيم برنامه امتحانات داخلي مدرسه و شركت در جلسات شوراي مدرسه و انجمن اوليا ومربيان از مهم‌ترين وظايف شوراهاي دانش‌آموزي است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code