موضوعات
البرز

5گزینه برای شهرداری کرج

نویسنده:
سخنگوی موقت شورای شهر پنجم کرج از انتخاب 5گزینه از 7گزینه مطرح برای شهرداری کرج خبرداد و گفت: قرار است این 5نامزد برنامه‌های راهبردی خود را برای بررسی دقیق‌تر به شورای شهر ارائه کنند...
1396/05/21
سخنگوی موقت شورای شهر پنجم کرج از انتخاب 5گزینه از 7گزینه مطرح برای شهرداری کرج خبرداد و گفت: قرار است این 5نامزد برنامه‌های راهبردی خود را برای بررسی دقیق‌تر به شورای شهر ارائه کنند.
«رحیم خستو» درگفت و گو با ایسنا افزود: اسامی این 5نفر براساس حروف الفبا شامل «مصطفی سلیمی»، «محسن صادق»، «علی مقدس‌زاده»، «اصغر نصیری» و «علی نوذرپور» است.

حمایت قضایی از پروژه‌های شهری
شهردار کرج با تشکر از حمایت قضایی برای اجرای پروژه‌ها گفت: درطرح ادامه بلوار سربازان گمنام، ملکی درمسیر این معبر متعلق به یک خانم بود که با کمک دادستان و با توسل به قانون مشکل حل و مسیر بازگشایی شد و دراختیار مردم قرارگرفت.
به گزارش تسنیم «علی ترکاشوند» درمراسم بهره‌برداری از فازدوم تقاطع غیرهمسطح «شهید کیانپور» که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار کرج برگزارشد، اظهارکرد: فازسوم پروژه شهید کیانپور درسال‌جاری اجرا می‌شود و کرج با افتتاح پروژه‌های عمرانی متعدد به کارگاه عمرانی تبدیل  شده است. وی با بیان این‌که برای بخشی از این پروژه زمان بیشتری صرف شد، گفت: بیشترین پیگیری این پروژه با همکاری معاونت عمرانی به سرانجام  رسید.
شهردارکرج با اشاره به مشکلات موجود در اجرای پروژه‌ها در زمینه تملک اراضی بیان کرد: در بزرگراه شمالی، دادستان کرج یکی از معاونان خود را مسئول رفع معارضان بزرگراه کرد و اقدامات دستگاه قضایی با همکاری دیگر مدیران استان، زمینه ساز تکمیل بسیاری از  پروژه‌ها شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code