موضوعات
البرز

با حمایت اداره ارشاد از فعالیت‌های هنری در استان

کوچ هنرمندان به پایتخت کاهش می‏یابد

نویسنده:
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرزگفت: با ساماندهي فعاليت‌هاي هنرمندان اجازه كوچ و مهاجرت آنان را به پايتخت نمي‌دهيم. «‌سيد موسي حسيني كاشاني» افزود: استان جوان البرز با وجود نوپا بودن استاني با ظرفيت‌هاي فراوان در حوزه تئاتر است.
1392/11/08
  مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرزگفت: با ساماندهي فعاليت‌هاي هنرمندان اجازه كوچ و مهاجرت آنان را به پايتخت نمي‌دهيم.  «‌سيد موسي حسيني كاشاني» افزود: استان جوان البرز با وجود نوپا بودن استاني با ظرفيت‌هاي فراوان در حوزه تئاتر است. 
وي اداره كل فرهنگ و ارشاد البرز را «‌خانه اول» هنرمندان خواند و افزود: اين قشر مي‌تواند مشكلات و مطالبات خود را از طريق اين اداره پيگيري كنند. 
كاشاني در ادامه بيان كرد: تنها راه رشد و توسعه زيرساخت‌هاي تئاتر استان رفع مشكلات با اختصاص اعتبارات است. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرز گفت: براي بهبود وضعيت خانواده تئاتر استان تلاش مي‌كنيم اما بدون شك به تنهايي نمي‌توان در اين مسير حركت كرد؛ لازم است كه تمامي ارگان‌ها و دستگاه‌ها ارشاد را ياري كنند. 
حسيني كاشاني ادامه داد: زماني كه موضوع حمايت هنرمندان مطرح مي‌شود تمام نگاه‌ها به سمت حمايت‌هاي مادي هدايت مي‌شود در حالي كه هنرمندان بيش از هر چيز نيازمند حمايت‌هاي معنوي‌اند. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرز عنوان كرد: بي شك با افزايش انگيزه در هنرمندان ظرفيت‌هاي خفته در حوزه تئاتر استان شناسايي و به مرحله شكوفايي مي‌رسد و تئاتري‌هاي البرز مانند ساير هنرمندان از سرمايه‌هاي بومي اين استان به شمار مي‌روند، بنابراين نبايد اجازه دهيم كه به علت محدوديت و كمبود امكانات دست از فعاليت در استان خود بردارند و به ساير استان‌ها مهاجرت كنند. ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code