موضوعات
البرز

قطار شهري راه‌حل ترافيك كرج است

نویسنده:
معاون عمراني استانداري البرز گفت: معضل ترافيك شهر كرج با اتمام طرح قطار شهري كرج حل مي‌شود و در آينده نزديك طرح ريل‌گذاري خط 5 مترو شهري نيز گشايش مي‌يابد.
1392/11/01
 معاون عمراني استانداري البرز گفت: معضل ترافيك شهر كرج با اتمام طرح قطار شهري كرج حل مي‌شود و در آينده نزديك طرح ريل‌گذاري خط 5 مترو شهري نيز گشايش مي‌يابد. 
«مجيد سريزدي» درباره با اعتبارات طرح ريل‌گذاري خط 5 قطار شهري گفت: كل اعتبارات اين طرح 97 ميليارد برآورد شده كه تا به حال 20 ميليارد آن تأمين شده است و با كمك استاندار البرز مابقي اعتبارات اين طرح در حال جذب شدن است. 
وي گفت: يكي از مهم‌ترين گام‌ها در توسعه استان تأمين ارز 465ميليون دلاري است كه از اين ميزان 310ميليون دلار آن به فاينانس قطار شهري اختصاص يافته است. 
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code