موضوعات
البرز

فرودگاه پیام؛ آماده پروازهای مسافری

نویسنده:
مدیر عامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: موافقت اولیه شورای سازمان هواپیمایی کشوری با مسافربری شدن فرودگاه پیام اخذ شد...
1396/06/04
مدیر عامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: موافقت اولیه شورای سازمان هواپیمایی کشوری با مسافربری شدن فرودگاه پیام اخذ شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات هوایی پیام، «سعید زرندی» اظهار کرد: در ابتدا مشکلات و موانعی در روند توسعه منطقه پیام به چشم می‌خورد که با توجه به برنامه ریزی  20 گانه ای که اعضای هیات مدیره با مشاوره بخش خصوصی برای پیشرفت وتامین منابع زیر ساختی مجموعه ترسیم کرده‌اند، امیدواریم شاهد رونق و شکوفایی هر چه بیشتر فرودگاه و منطقه ویژه  اقتصادی پیام  باشیم .
وی افزود: در ابتدای شروع کار 2 برنامه بسیار بزرگ پیش روی ما قرار داشت یکی بحث مسافری شدن فرودگاه و دیگری موضوع اراضی و مشارکت با سرمایه‌گذاران . در این خصوص با مشاوره صورت پذیرفته و تدوین 20 برنامه توسعه فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی سعی کردیم زمینه را برای تحقق  این 2 موضوع فراهم کنیم .
وی  ادامه داد: پروژه نوسازی وتکمیل برج مراقبت و 7 کیلومتر دیوار کشی در ضلع شمالی فرودگاه پیام در دست اقدام است.
رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به برنامه طرح جامع منطقه ویژه که یکی از20برنامه توسعه ای منطقه است، افزود: با همکاری و مشاوره بخش خصوصی این طرح درحال اجراست وتاکنون پیشرفت چشم گیری نیز داشته است که با عملیاتی و اجرایی شدن این طرح، نقشه راه و افق چشم انداز منطقه ویژه پیام ترسیم خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code