موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308 021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/07/26
تصادف در کمربندی مهرشهر
کمربندی مهرشهر به زیرگذر مهرویلا عرض باریکی دارد و خیلی خطرناک است. با توجه به تاریکی این جاده در شب وضعیت آسفالت نیز خطرساز است. نمی توان به راحتی در این جاده رانندگی کرد. از مسئولان تقاضا می کنیم برای حل مشکل این کمربندی که تقریبا هر شب در آن تصادف رخ می دهد، تدبیری عملی بیندیشند.
محمدی از مهرشهر

برطرف شدن مشکل ارتباط با همشهری
مدتی به دلیل مشکل در سیستم ضبط تلفنی همشهری البرز، شهروندان نتوانستند پیغام‌های خود را به دست روزنامه همشهری البرز برسانند که بابت این موضوع از همه همشهریان عذرخواهی می‌کنیم. این مشکل برطرف شده و شهروندان طبق روال سابق می توانند با ستون صدای همشهری تماس بگیرند و  مشکلات، پیشنهادات و انتقادات خود را بیان کنند. منتظر تماس های شما هستیم.
دفتر سرپرستی همشهری البرزارسال پیام اشتراک 
 
 Security code