موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308- 021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/07/19
مشکلات ساکنان قلعه
ساکن محله قلعه در فرخ آباد فردیس هستم. این محله از 2 کوچه بن بست تشکیل شده است. برای رفت وآمد مشکلات زیادی داریم که این کوچه‌های بن‌بست آنها را تشدید کرده‌اند. همیشه برای رفتن به قلعه راه بندان می‌شود. از مسئولان   تقاضا داریم تا برای حل مشکلات اقدامی انجام دهند.
حاج محمدی توران پشتی از فرخ آباد
 
لزوم رسیدگی به فاز 4 مهرشهر
ساکن فاز4  مهرشهر هستم. یک پارک در خیابان 501 وجود داردکه نیازمند رسیدگی است. وجود این پارک برای ساکنان محل خیلی خوب است اما قسمت‌های زیادی از چمن‌ها تخریب شده است و احتیاج به ترمیم دارد. مشکل دیگر این منطقه آسفالت معابر است که تا حد زیادی تخریب شده و تردد به سختی صورت می‌گیرد. همچنین حد فاصل میدان رزهبان و انتهای فاز4  از نظر بصری و زیباسازی شهری نقص‌های زیادی دارد. از مسئولان شهرداری منطقه 6 تقاضا داریم تا برای حل  این مشکلات گام‌های مثبتی بردارند.
رفیعی از فاز4 مهرشهر
 
خیابانی پر از تیر چراغ برق
یکی از کسبه صنف پوشاک خیابان مانی در خیابان بهار هستم. در این خیابان حدود 10 تیربرق با فاصله ای کمتر از یک مترونیم از یکدیگر قرار گرفته‌اند که زیبایی خیابان را زیر سوال برده و تردد برای عابران پیاده دشوار کرده‌اند. به دلیل وجود تیربرق‌های زیاد این خیابان به خیابان تیربرق ها معروف شده است. لوله‌های گاز هم از زیر این تیربرق ها عبور کرده و، اداره گاز مدعی است که داخل گازهای شهری و علمک های کنار خانه‌ها برق وجود دارد اما اداره برق این ادعا را رد می‌کند، اهالی این منطقه درباره خطرات این تیر برق‌ها نگران هستند. از مسئولان تقاضا داریم فکری به حال این خیابان و تیرهای برق‌  بکنند.
اروجی از خیابان بهار

پرداخت پول برای نظافت کوچه
از کسبه خیابان بختیاری محمدشهر هستم. کارگر شهرداری برای تمیز کردن محل هفته ای 2 هزار تومان از هر یک از اهالی و کسبه طلب می‌کند و اگر این مبلغ به وی پرداخت نشود، مسئولیت خود را انجام نمی‌دهد که برخی  نیز به دلیل وخامت شرایط بهداشتی زیر بار پرداخت این مبلغ می‌روند. به همین دلیل بعضی مناطق به طور مداوم رفت و روب می‌شوند و سایر نقاط   کثیف باقی می‌مانند. آیا باید ما این پول را به مامور شهرداری بدهیم تا زباله‌ها را جمع کند؟
بیک از محمدشهرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code