موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308 021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/07/18
کیانمهر فضای سبز ندارد
مدیران باید کمک کنند۷۰ هکتار اراضی بین ماهدشت و فرودگاه پیام با کاربری ، تحت نظارت اداره فضای سبز قرار گیرد .این اقدام راهکاری مناسب برای غلبه بر مشکلات زیست محیطی کیانمهر و گسترش فضای سبز است. از مسئولان تقاضا داریم برای این چالش کیانمهر اقدامی عاجل کنند.
اهالی کیانمهر
 
خیابان شلوغ عدل
ساکن حیدرآباد خیابان عدل هستم. این خیابان خیلی شلوغ است و راه رفت و آمد در آن وجود ندارد. دستفروشان همه خیابان را قرق کرده‌اند. از مسئولان تقاضا می‌کنم فکری به حال ساکنان   کنند.
حسین خانی از حیدرآباد
 
مشکل سهام عدالت    
یک بازنشسته هستم. از مسئولان می‌خواهم در مورد سهام عدالت اطلاع رسانی کنند. هنوز سهام عدالت بازنشستگان را نداده‌اند و ما منتظر این سهام هستیم.
حسین تنوری از کرج
 
پارک خودروهای سنگین
ساکن 16 متری انقلاب در طالقانی جنوبی هستم. متاسفانه ما اهالی محل با پارک خودروهای سنگین مانند تریلی و اتوبوس در این کوچه مشکل داریم. شب‌ها رانندگان این خودروها را پارک کرده و این کوچه باریک را باریک‌تر و برای اهالی ایجاد مزاحمت می‌کنند. از مسئولان شهرداری بخواهید به این افراد اخطار بدهد یا راهکاری برایشان ایجاد کنند.‌
صادق دین پرور از طالقانی جنوبی

نقش مردم در آبادانی کیانمهر
با فرهنگسازی، پیگیری، مراقبت و نگهداری و حرکت‌های مردمی ۳کیلومتر پیاده رو، باغچه و نوار ترون از سه راه کیانمهر تا آخر بلوار ولیعصر شرقی ساخته شد زیرا این منطقه قبلا پیاده رو ‌نداشت  و ‌رفت و آمد مردم به سختی صورت می‌گرفت. در این زمینه‌ نقش مردم بسیار حائز اهمیت است.
اسماعیل زاده از کیانمهر
 
نظارت بر جگرفروشی‌های سیار
چند وقت پیش پسرم به دلیل خوردن جگر در یک جگرکی سیار کنار خیابان به شدت مسموم شد. از ناظران بهداشت و نیروی انتظامی تقاضا دارم اجازه فعالیت را به این افراد ندهند زیرا معلوم نیست که آن‌ها چه مواد غذایی را و تحت چه شرایطی آماده می‌کنند و به عنوان غذا دست مردم می‌دهند.
پروین همدانی از کرجارسال پیام اشتراک 
 
 Security code