موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308 021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/07/01
آنتن دهی ضعیف
ساکن خیابان شرقی رجایی شهرهستم. در این منطقه ایرانسل آنتن نمی‌دهد و شرایط سختی را برای اهالی ایجاد می‌کند. از مسئولان تقاضا داریم برای آنتن‌دهی این اپراتور در   محله فکری بکنند.
خانی از رجایی شهر
 
سه راه رجایی شهر پل عابر پیاده ندارد
سه راهی رجایی شهر پل عابر پیاده ندارد. از مسئولان تقاضا داریم در این منطقه یک پل مکانیزه تعبیه کنند زیرا با شروع فصل پاییز و تردد دانش آموزان ازعرض خیابان، سرعت بالای خودورها خطرساز خواهد شد. از مسئولان شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تقاضا داریم به این مشکل با دقت نظر بیشتری رسیدگی کنند.
حسینی از سه رجایی شهر
 
جاده خطرساز قزلحصار

محل زندگی ما در انتهای جاده قزلحصار قرار دارد. این جاده محل تردد   ماست که البته هر روز با ترس این جاده  را می‌رویم و بر می‌گردیم. این جاده مشکلات زیادی دارد اما از چشم مسئولان به دور مانده است. آسفالتش وضعیت بدی دارد و تصادف‌های زیادی در این جاده رخ می‌دهد. از مسئولان تقاضا داریم سری به این منطقه بزنند و از نزدیک شاهد مشکلات این جاده ناامن باشند.
رسولی از قزلحصار
 
وضعیت بدآسفالت خیابان‌های کرج
آسفالت خراب و چاله‌های خیابان‌های کرج مردم را اذیت می‌کند. این چاله‌ها علاوه بر آسیب‌ وارد کردن به خودروگاه باعث وقوع تصادف می‌شود. لطفا همت عالی برای آسفالت شهر به کار گرفته شود تا مردم از دست این موانع خیابانی نجات پیدا کنند.
صمدبین  از کرج

 بی‌نظمی در ضلع جنوبی متروی گلشهر
از مسئولان شهری تقاضا می‌کنم نسبت به  نصب چراغ راهنما یا حداقل نصب سرعت گیر در ضلع جنوبی مترو گلشهر اقدام کنند. با توجه به جمعیتی که هر روز در این مسیر تردد دارند و وجود 3 مدرسه در   این خیابان، این موضوع ضروری است.
بارها نامه‌های زیادی در این خصوص به مراجع ذی‌ربط ارسال شده که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
گودرزی از گلشهرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code