موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308 021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/05/21
مشکلات رانندگان سرویس
راننده سرویس مدارس هستم. ما برای کار در این شغل درصدی به پیمانکار می‌دهیم اما پیمانکار هیچ تسهیلاتی برای ما در نظر نمی‌گیرد. کودک من در اتاق عمل بود و من هم پشت در اتاق عمل. باید دنبال هماهنگی سرویس می‌بودم. در صورتی که پیمانکار هیچ اقدامی در صورت بروز مشکل برای رانندگان سرویس برای همراهی و رفع مشکلات نمی‌کند. نمی‌دانیم وقتی دچار بحران می‌شویم باید چه کاری انجام دهیم.
پهلونی از کرج

نگاه ویژه به 2 قشر در مهرشهر
بلوار ارم درمنطقه مهرشهر حد فاصل بین فقر و ثروت است. ضلع غربی در وضعیت نامطلوب به سر می‌برد اما ضلع شرقی همیشه در آرامش است. از مسئولان تقاضا داریم به هر 2 ضلع به یک چشم نگاه کنند، زیرا امکانات و رفاه این منطقه صرفا برای منطقه مرفه نشین است. خیابان اصلی حسین آباد از ساعت 10 صبح تا یک  و از ساعت 5 غروب تا 9 شب ترافیک بیش از حد وشدیدی دارد. نیازاست مسئولان نگاه ویژه ای به این منطقه داشته باشند.
صابر توانگر از حسین آباد
 
حفاری‌های متعدد شرکت مخابرات
ساکن رجایی شهر خیابان هشتم شرقی هستم. مخابرات برای انجام عملیات مربوط به سازمان خود زمین را کنده است اما بعد از گذشت چند هفته فقط زمین را با خاک پوشانده‌اند و به همان صورت رها کرده اند. حال خیابان خاکی و پر از چاله شده است. از مسئولان تقاضا داریم برای آسفالت این قسمت کنده شده هر‌چه سریع‌تر اقدام کنند.
خانی از رجایی شهرارسال پیام اشتراک 
 
 Security code