موضوعات
البرز

صدای همشهری

نویسنده:
02632245620 - 88932308 -021 ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما شهروند البرزی است. معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات خود از ساعت 9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
1396/05/16
   پل عابر پیاده چهارراه طالقانی
پل عابر پیاده مکانیزه چهارراه طالقانی کرج همیشه به شکل  یک طرفه مکانیزه است. یعنی سیستم پله‌های ورودی را از کار می‌اندازند و طرف دیگر در حرکت است و در قسمت خروجی نیز یک طرفه کار می‌کند و در سمت دیگر باید از پله‌ها پایین رفت. چهارراه طالقانی مرکز خدمات پزشکی و درمانی شهر است و اکثر بیماران از این مسیر تردد دارند و از پله بالا و پایین رفتن برای اکثر آنها مشکل است. از مسئولان شهرداری درخواست رسیدگی دارم.
فرخنده تاجیک از کرج
 
   قطعی آب در قاسم آباد
روستای قاسم آباد از ماه رمضان به بعد هر روز قطعی آب دارد و مردم روزانه‌بیش از 8ساعت با این مشکل درگیر هستند. با وجود گرمای هوا، عدم استفاده‌ از کولر، مردم این روستا شرایط سختی را می‌گذرانند. از مسئولان آبفای روستایی درخواست رسیدگی به مشکل را دارم.
صغری کبیری از روستای قاسم آباد
 
    بوی زباله در حیدرآباد
در منطقه حیدرآباد رفت و روب کوچه‌ها توسط شهرداری به طور مرتب انجام نمی‌شود و پخش شدن زباله‌ها در کوچه و جوی‌ها  و بوی تعفن، آزاردهنده است.  اهالی برای نظافت کوچه را با آب شرب می‌شویند. با وجود بحران آبی در سراسر کشور چرا باید مردم آب شرب را اینگونه هدر دهند؟
ایزدیار از حیدرآبادارسال پیام اشتراک 
 
 Security code