موضوعات
البرز

سد امیر کبیر

نویسنده:
برای ارسال عکس‌های خود و همراهی با تنها روزنامه استان به کانال تلگرامی همشهری البرز با لینک زیر بپیوندید: hamshahri_alborz@
1396/09/07
عکس: دامون پورنعمتی. همشهری
1.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code