موضوعات
البرز

ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی کرج

نویسنده:
برای ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی در شهر کرج گشت خدمات اجتماعی، مرکز غربالگری و 2 مددسرا ویژه آقایان و بانوان در کرج راه‌اندازی می‌شود...
1396/09/01
برای ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی در شهر کرج گشت خدمات اجتماعی، مرکز غربالگری و 2 مددسرا ویژه آقایان و بانوان در کرج راه‌اندازی می‌شود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج گفت: مرکز تخصصی غربالگری با حدود 500 متر زیربنا در محیطی حدودا 3 هزار متری در ضلع جنوب زندان قزل‌حصار در منطقه کیانمهر نیز توسط شهرداری قرار است ایجاد شود.
به گزارش همشهری «احمد خیری» افزود: نمایندگان علوم پزشکی، بهزیستی و نهادهای مرتبط از جمله اداره کل اتباع خارجی در آنجا حضورخواهند داشت و هر قشر از افراد معتاد، بی‌خانمان، اتباع بیگانه، کودکان کار و غیره شناسایی و بر اساس نیاز ساماندهی می‌شوند. حتی باندهای خلاف‌کار نیز شناسایی و احکام قضایی توسط مراجع ذی‌ربط برایشان صادرمی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه گشت خدمات اجتماعی شهرداری برای اولین بار در کرج ایجاد شده گفت: 3 دستگاه خودروی ون به همراه مددکار، مددیار و ضابط قضایی در سطحشهر گردشمی می‌کنند و بر اساس چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی نسبتبهبرای ایجاد احساسآرامش روانی بین شهروندان و تذکررسانی به افراد متکدی و کارتن‌خواب‌ها اقدام و بعد از راه‌اندازی مرکزغربالگری نیز این اقدامبهجمع‌آوریاینافرادمی را جمع‌آوری می‌کند.
این مسئول با اشاره به اینکه 2 نقطه از شهر کرج برای اسکان کارتن‌خواب‌ها در نظر گرفته شده افزود: مرکز اسکان شبانه مردانه در شاه‌عباسی کرج حدود 80 تخت ظرفیت دارد. مرکز اسکان شبانه زنانه نیز باظرفیتحدود 50 تخت ظرفیت دارد و امسال به صورت موقت در فرهنگسرای طبیعت پارک چمران فعالیتمی می‌کند.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج به ایجاد دبیرخانه ترویج مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرده و گفت: این موضوع هم در حال پیگیری است. در واقع به دنبال این هستیم که بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشند و خیریه‌ها و نهادهای که از سازمان‌های ذی‌ربط از جمله بهزیستی مجوز دارند در این موضوع ورود کنند.
وی ادامه داد: از طرفی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها مجوز اسکان شبانه دریافت کرده‌اند. اکنون هم مرکز اسکان 70 نفری برای آسیب‌دیدگان اجتماعی در حصارک پایین توسط یکی از همین سازمان‌ها ایجاد شده است و تعامل و همکاری خوبی بین شهرداری و آنها برقرار است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code