موضوعات
البرز

البرز - دیزین بدون برف

نویسنده: دامون پورنعمتی
1396/10/01
چند وقتی است که دیزین مثل سابق توسط برف احاطه نشده و این باعث ناراحتی  عوامل پیست  و مردم دیزین شده دیگر خبری از مسافرین .توریست ها و ورزشکاران نیست حتی زمان افتتاح آن نیز به تعویق افتاده
به گفته مدیر پیست دیزین اگر این روال پیش برود باید از دستگاهای برف ساز برای پیست استفاده کرد
|< <  1 2   > >|ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code