موضوعات
البرز

دست مدیریت شهری در دست شهروندان

نویسنده: اصغر نصیری
در جوامع پیشرفته، مشارکت مردم در برنامه‌های شهری نهادینه شـده و حقـوق و تکـالیف مدیران شهری در برابر شهروندان مـشخص اسـت...
1396/07/19
اصغر نصیری
شهردار کرج

در جوامع پیشرفته، مشارکت مردم در برنامه‌های شهری نهادینه شـده و حقـوق و تکـالیف مدیران شهری در برابر شهروندان مـشخص اسـت. طراحی برنامه‌ها و الگوهای علمی ـ اجرایی تا ارائه، تائید و تصویب، اجرا و نظارت ادامـه دارد. الگوهای برنامه‌ریزی مشارکتی، اعتماد شهروندان به نتایج را افزایش می‌دهد، میزان دقت، حساسیت و ابعاد آن را روشن می‌کند و مشارکت واقعی و هدفمند آنان را تضمین خواهد کرد. در این فرآیند، مشارکت نه فقط هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی و آرامش و آسایش شهروندان منجر می‌شود.
برای توسعه پایدار شهر مشارکت همه جانبه شهروندان کرجی لازم است. از جمله مشکلاتی که در محله‌های کرج دیده می‌شود، ضرورت ارتقا و ساماندهی نماد و مبلمان شهری، حفظ هویت باغشهری کرج، افزایش سرانه‌های خدماتی در تفرجگاه‌های شهر، جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته با تشکیل اتاق فکر و استفاده از توان محله یاران، برگزاری کارگاه‌های مختلف در حوزه بافت‌های فرسوده، آسیب‌های اجتماعی، بانوان، جوانان، ورزش و فرهنگ و توجه ویژه به جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای آبادانی هر چه بیشتر ایران کوچک است. شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج،  برای دستیابی به اهداف خود نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان است تا از این طریق بتواند عمران و ثبات پایدار را برای شهر رقم بزند. در حال حاضر علاوه بر اهمیت اقدامات عمرانی و خدماتی در شهر، توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و استفاده از فرهنگ ایرانی _ اسلامی برای مرتفع کردن معضلاتی که در نتیجه هجوم بر پیکره فرهنگ ایجاد شده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.
 برای ارتقای فعالیت‌های زیرساختی در شهر، این دستگاه چند کمیسیون تشکیل داده است. از جمله کمیسیون های تعیین وضع املاک شهرداری، طراحی شهری و سیما و منظر شهری، طراحی و اصلاح شبکه معابر و تقاطع‌ها و کمیسیون زیرساخت‌های شهری. برای رسیدن به راهکارهای علمی و اجرای آن‌ها در امور شهر، نیاز داریم معتمدان محله‌ها کارگروه‌های مختلفی بر اساس گرایش و توانمندی‌های خود تشکیل دهند و پس از آن نماینده هر یک از کارگروه‌ها در نشست‌هایی با مدیران مجموعه مدیران شهری کرج در زمینه ارتقای زیرساخت‌های شهری تبادل نظر کنند. افزایش توان ناوگان حمل و نقل عمومی، راه اندازی مترو، محله محوری و توسعه محله‌ها، شایسته سالاری و استفاده از تخصص جوانان در امور شهری، تقویت سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی، ارتقای شبکه اتوماسیون اداری و شهرسازی در این دستگاه خدمات رسان و ساماندهی چهره شهر به عنوان یک کلانشهر از اولویت‌هایی است که از سوی مدیران شهری با جدیت هر چه تمام پیگیری می‌شود.
 مشارکت واقعی مردم در اداره امور شهر باعث می‌شود که بسیاری از مردم در صحنه کار و فعالیت در چارچوب‌های قانونی باقی بمانند و در امور اجرایی کشور سهیم شوند. علاوه بر این درگیر کردن مردم با فعالیت‌های مشارکتی سبب اطلاع آنان از جریان کارها و پیچیدگی امور وآشنایی با میزان و محدودیت منابع و توان و کارایی دولت و در نهایت تعدیل انتظارات و توقعات مردم از دولت خواهد شد.
‌شکل گیری اتحاد و وفاق ملی و انسجام اجتماعی در اقشار مردم از مزایای دیگر مشارکت در جامعه به شمار  می‌رود.   ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code