موضوعات
البرز

جمع‌آوري خاطرات رزمندگان البرز در تپه كرجي‌ها

نویسنده:
معاون تحقيق و پِژوهش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان گفت: گروهي از رزمندگان استان از سال 59 تا 60 در جبهه‌هاي غرب كشور حضور داشتند.
1392/11/01
معاون تحقيق و پِژوهش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان گفت: گروهي از رزمندگان استان از سال 59 تا 60 در جبهه‌هاي غرب كشور حضور داشتند. «سيدرضاطاهري» گفت: رزمندگان كرجي در محورهاي آوزين، تپه كرجي‌ها و ارتفاعات بازي دراز حضور پررنگي داشتند. معاون تحقيق و پژوهش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان در ادامه افزود: جلسات هفتگي با حضور رزمندگان اعزامي از استان برگزار مي‌شود و به بازخواني خاطرات شهداء  و همسنگران و همرزمان، تبادل اطلاعات و جمع‌آوري و طبقه‌بندي اسناد پرداخته مي‌شود. طاهري افزود: طرح حماسه رزم رزمندگان كرجي در گيلان‌غرب در اين اداره كل به‌زودي وارد مرحله تدوين و چاپ مي‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code