موضوعات
البرز

با هدف حفظ فضاي سبز صورت مي‌گيرد

تعامل شهرداري و بنياد مستضعفان براي حفظ باغ سيب مهرشهر

نویسنده:
شهردارمنطقه 4كرج از تعامل اين منطقه با بنياد مستضعفان براي حفظ باغ سيب مهرشهر خبرداد. «مجيدكمالي‌نژاد» افزود: حفظ اين باغ، درختان و فضاي سبز آن در اولويت‌كاري مديريت شهري كرج قراردارد.
1392/11/01
 شهردارمنطقه 4كرج از تعامل اين منطقه با بنياد مستضعفان براي حفظ باغ سيب مهرشهر خبرداد. «مجيدكمالي‌نژاد» افزود: حفظ اين باغ، درختان و فضاي سبز آن در اولويت‌كاري مديريت شهري كرج قراردارد. 
وي ادامه داد: براي حفظ اين باغ ايجاد سامانه آبياري قطره‌اي دربرنامه‌كاري قرارگرفته است. 
كمالي‌نژاد افزود: منطقه 4شهرداري براي بازديد مردم از فضاي تفريحي در باغ سيب مهرشهر اقدام به پياده‌روسازي محيط پيرامون آن مي‌كند. 
وي همچنين از غرس 75 اصله درخت در اين باغ خبر داد وگفت: احيای درختان باغ سيب از برنامه‌هاي شهرداري است. 
اين مسئول با اعلام قطع تعدادي از درختان باغ سيب به علت كهولت و خشكي افزود: به‌صورت چهره به چهره و از طرق مختلف، دلايل اين اقدام به شهروندان اطلاع‌رساني شد، تا شائبه هر‌گونه اختلال در فضاي سبز و فضاي گياهي اين باغ از ميان برود. 
باغ سيب مهر شهرواقع در نزديكي كاخ تاريخي مرواريد در جنوب غربي كرج قرار دارد و اين باغ حدود 340 هكتار مساحت دارد. حدود 70 هزار درخت سيب در اين باغ وجودارد كه بخشي از آنها به علت فرسودگي نياز به جايگزين شدن دارند. 
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code