موضوعات
البرز

تأثير مثبت بخش خصوصی در رفع چالش‌های بهداشت و درمان

نویسنده:
كرج – خبرنگار همشهري: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان گفت: بخش بهداشت و درمان استان در تأمين نيروهاي متخصص مشكلي ندارد.
1393/07/01
كرج – خبرنگار همشهري: رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان گفت: بخش بهداشت و درمان استان در تأمين نيروهاي متخصص مشكلي ندارد.
«حميد درفشي» گفت: بخش بهداشت و درمان استان البرز در تأمين و به كارگيري از نيروهاي متخصص در بيمارستان‌ها و مراكز درماني هيچ مشكلي ندارد.
وي افزود: ‌ با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي و آموزش ضمن خدمت براي اين نيروها كميت و كيفيت خدمات‌رساني آنها به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافت.  درفشي گفت: برخورد مناسب كادر درماني بيمارستان‌ها و مراكز درماني با مراجعه‌كنندگان و توجه سريع به مشكلات آنها نقش بسزايي در افزايش ميزان رضايت‌ مردم از شبكه بهداشت و درمان استان دارد.
وي ادامه داد: اكنون عمده مشكل حوزه بهداشت و درمان استان به كمبود امكانات سخت‌افزاري و برخي محدوديت‌هاي اعتباري برمي‌گردد كه با حل اين مسائل كيفيت خدمات‌رساني اين بخش از وضعيت موجود بسيار مطلوب‌تر خواهد شد.  اين مسئول گفت: ‌ بخش دولتي به تنهايي ازعهده تأمين هم امكانات و تجهيزات بيمارستان‌ها و مراكز درماني استان برنمي‌آيد و در اين زمينه به مشاركت خيرين و بخش خصوصي اميدواريم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان افزود: با اجراي اين طرح خدمات بسيار مناسبي به بيماران بيمارستان‌هاي دولتي ارائه مي‌شود و بسياري از دغدغه‌هاي آنان درباره هزينه‌هاي درمان و كيفيت خدمات‌رساني كادر درماني از بين رفته است.
درفشي گفت: هرچند وضعيت بهداشت و درمان استان البرز به نسبت برخي از استان‌ها در شرايط مطلوبي قرار ندارد ولي مسئولان اين حوزه در تلاش هستند با توجه به امكانات موجود و با تكيه بر دانش و تخصص نيروهاي انساني زمينه رضايت شهروندان البرزي را از خدمات درماني فراهم كنند.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code