موضوعات
البرز

بهره‌مندی 23 روستای استان از اینترنت پرسرعت

نویسنده:
مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ گفت: 23 روستای استان به اینترنت پرسرعت مجهز هستند...
1396/05/22
مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ گفت: 23 روستای استان به اینترنت پرسرعت مجهز هستند.
«غلامرضا حمیدی» درگفت وگو با ایسنا اظهارکرد: از سال 92 تاکنون در مجموع 900 میلیارد تومان در بخش مخابرات هزینه شده است.
وی ادامه داد: تخصیص این اعتبار باعث شده است پهنای باند اینترنت‌که 6 ‌گیگابایت در سال 92 بود، به 64 گیگابایت افزایش یابد.
حمیدی گفت: با برنامه ریزی و اختصاص اعتبار مناسب قصد داریم تا پایان سال پهنای باند اینترنت را به 100 گیگابایت برسانیم.
این مسئول درباره وضعیت اینترنت در روستاهای استان تصریح کرد: دولت یازدهم اقدامات مطلوبی برای توسعه نسل 3، 4 و 5 اینترنت داشته است.
مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌گفت: درحال حاضر همه روستاهای استان به اینترنت دسترسی دارند.
وی‌گفت: علاوه براین، 23 روستا نیز درحال حاضر به اینترنت پرسرعت مجهز هستندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code