موضوعات
البرز

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان:

امور فرهنگي به صاحبان فرهنگ و هنر واگذار مي‌شود

نویسنده:
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرز گفت: در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد، امور فرهنگي به صاحبان فرهنگ و هنر واگذار مي‌شود و وضعيت خانه مطبوعات نيز از اين قاعده مستثني نيست.
1392/11/08
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرز گفت: در راستاي سياست‌هاي دولت تدبير و اميد، امور فرهنگي به صاحبان فرهنگ و هنر واگذار مي‌شود و وضعيت خانه مطبوعات نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
به گزارش مهر «سيدموسي حسيني كاشاني» در جريان حضور استاندار البرز در خانه مطبوعات، اين اقدام را دغدغه‌اي فرهنگي دانست و اظهار كرد: اين اتفاق نشان از اهميت و نگاه ويژه استاندار البرز به مسائل فرهنگي دارد.  وي با بيان ديدارهاي پيشين خود با اعضاي خانه مطبوعات استان افزود: در ديدارهاي قبلي نيز تأكيد داشته‌ام كه تشكيل خانه مطبوعات بر اساس اساسنامه‌اي قانوني است.  كاشاني ادامه داد: خانه مطبوعات البرز نوپاست و مشكلاتي دارد كه در سايه همدلي اهالي خانه مطبوعات حل خواهد شد.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي البرز گفت: اين اداره كل بر اساس سياست‌هاي‌كاري خود از خانه مطبوعات با جايگاه ويژه‌اي كه براي اصحاب رسانه دارد حمايت مي‌كند. 
وي افزود: اگر مشكلي در خانه مطبوعات وجود دارد به اعضا برمي‌گردد و ما در اين جايگاه نقش حمايتي و نظارتي داريم.  كاشاني ادامه داد:
 براساس سياست‌هاي كلي دولت تدبير و اميد، بحث تصدي‌گري دولتي كمرنگ شده و بخشي از امور در حوزه فرهنگ به صاحبان كار سپرده خواهد شد. ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code