موضوعات
چهارمحال بختياری

گاگریو

نویسنده: رضا محبوبی/ خبرنگار استان‌ها
وداع شاید یکی از دشوارترین کارها برای آدمیزاد باشد. وداع با شهر و دیاری که در آن زاده و بزرگ شده‌ایم، وداع با خانواده، وداع با دوستان و عزیزان و وداع با آنچه که برایمان یادآور خاطرات خوش است...
1396/05/24
وداع شاید یکی از دشوارترین کارها  برای آدمیزاد باشد. وداع با شهر و دیاری که در آن زاده و بزرگ شده‌ایم، وداع با خانواده، وداع با دوستان و عزیزان و وداع با آنچه که برایمان یادآور خاطرات خوش است.
تلخ‌ترین وداع‌ها شاید وداع با درگذشتگان باشد.اقوام ایرانی برای وداع با درگذشتگان آیین‌های گوناگونی دارند و در این بین می‌توان به گاگریو اشاره کرد. مراسمی که در میان بختیاری‌ها برگزار می‌شود.
گاگریو به معنای گفتن و گریستن است. یعنی مراسمی که در آن می‌گویند و می‌گریند. اشعار گاگریو عمدتا در مراسم عزاداری و توسط زنان خوانده می‌شد، اما امروزه با گسترش و دگرگونی وضعیت اجتماعی و ساخت مساجد و امکانات صوتی، مردان نیز گاهی به خواندن گاگریو روی می‌آورند.
 گاگریوها معمولا با توجه به خصوصیات فرد درگذشته و توسط زنان به شکل فی البداهه خوانده می‌شوند و معمولا با تغییر نام و کلمات، شعر را به گونه‌ای متناسب با وضعیت درگذشته می‌خوانند.
مضمون این ابیات شرح خوبی، مهر، مهمان‌نوازی، سوارکاری، تیراندازی، شجاعت و رشادت  درگذشته است.
همچنین زنان درگذشته نیز به صفات پاکدامنی، مهمان‌نواری، تلاش در خانه و مضامینی از این دست ستوده می‌شوند.
این آیین و یاد کردن از نیکی‌های درگذشتگان و اشک ریختن در وداع با آن‌ها، می‌تواند سوگواری مناسبی باشد برای کسی که دیگر نیست. به این ترتیب می‌توان از موقعیت  ایجاد شده گذر کرد و به زندگی ادامه داد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code