موضوعات
چهارمحال بختياری

چهارمحال و بختیاری قطب پرورش گل

نویسنده:
کیفیت گل‌های پرورشی درچهارمحال وبختیاری بالاترازسایرنقاط کشوراست...
1395/11/13
کیفیت گل‌های پرورشی درچهارمحال وبختیاری بالاترازسایرنقاط کشوراست. مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری به همشهری گفت: سطح زیرکشت گلستان‌های گل محمدی به 200هکتار رسیده است، اما تا سال آینده حداقل500 هکتاربه این سطح زیرکشت اضافه می‌شود. ذبیح الله غریب بابیان اینکه، سالیانه 5 میلیون شاخه گل رز وآلستومریا به ارزش تقریبی 5 میلیارد ریال دراستان تولید می‌شود، افزود: 5‌هکتارگلخانه گل‌های زینتی، دراین استان احداث شده و 8هکتار دیگرهم دردست ساخت است.
به گفته وی گلخانه‌های گل زینتی چهارمحال وبختیاری با جدیدترین فناوری‌های روزاین صنعت کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک)، مجهز به دستگاه‌های تغذیه وآماده سازی محلول‌های غذایی تمام اتوماتیک وبازوبسته شدن دریچه‌های سقفی با حسگرهای حساس   راه اندازی شده اند.
غریب افزود: سرمایه گذاران این بخش، 85درصد تسهیلات سرمایه گذاری رابا کارمزد 12/5 درصد دریافت می‌کنند.
اما باوجود خبرهای خوشی که مدیرکل جهاد کشاورزی از روند توسعه صنعت پرورش گل دراین استان داده است، سرمایه گذاران این بخش می‌گویند:فرایند درخواست تا پایان عملیات ساخت بیش ازیک سال به درازا می‌کشد.
زیرساخت‌های صادراتی بخش کشاورزی درچهارمحال وبختیاری با توجه به قابلیت‌های بالقوه این استان کافی نیست. گل‌های تولیدی در این استان تنها مورد استفاده بازارهای داخلی کشوراست. درصورتی که اگرتنها50 درصد تولیدات گل استان صادرشود درآمد ارزی خوبی برای استان خواهد داشت.
چهارمحال وبختیاری با وجود بهرمندی ازفرودگاه مجهزبرای نشست وبرخاست هواپیما، پایانه صادراتی گل ندارد.
گرچه به عقیده کارشناسان بخش باغبانی، حجم گل تولیدی دراین استان به اندازه ای نرسیده که به استفاده ازهواپیما برای حمل ونقل وصادرات آن نیاز باشد. اما درآینده ای نزدیک، چهارمحال وبختیاری می‌تواند همچون استان‌های دیگرمانند تهران واصفهان پایانه صادراتی داشته باشد. صنعت پرورش گل می‌تواند سالیانه هزار و500شغل مستقیم در چهارمحال وبختیاری ایجاد کند. احداث هرهکتارگلخانه دراین استان که یکی ازبالاترین آمارهای بیکاری رادارد، می‌تواند 20 شغل پایدار ایجاد کند. بخش کشاورزی به تنهایی، 16/5 درصد اشتغال وصنعت پرورش گل، را به خود اختصاص داده است.
اگرچه این استان ظرفیت‌های گسترده ای درتولید گل‌های زینتی دارد تلاش برای رفع موانع بانکی وصادراتی، حمایت ازتولیدکنندگان بخش گل وگیاه وحذف واسطه‌ها می‌تواند سهم سالانه چهارمحال وبختیاری را درصادرات گل‌های تزئینی کشورافزایش دهد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code