موضوعات
چهارمحال بختياری

پسته لردگان به بازار رسید

نویسنده:
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از بارور شدن 20 هکتار از90 هکتار باغ پسته شهرستان لردگان خبر داد. ابراهیم شیرانی به مهر گفت: نخستین بار حدود 80 تن پسته مرغوب محلی این شهرستان وارد بازار مصرف شد...
1396/07/16
 مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از بارور شدن 20 هکتار از90 هکتار باغ پسته شهرستان لردگان خبر داد.
ابراهیم شیرانی به مهر گفت: نخستین بار حدود 80 تن پسته مرغوب محلی این شهرستان وارد بازار مصرف شد.
وی با اشاره به شروع طرح مطالعاتی و تحقیقاتی کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور توسعه باغ‌های پسته افزود: با توجه به مستعد بودن هوا، خاک و آب منطقه، امکان توسعه باغ‌های پسته تا هزار هکتار در شهرستان لردگان امکان پذیر است.
شیرانی، نیاز اندک به آب، داشتن ارزش افزوده بالا و بازارپسندی این محصول و حمایت مستقیم دولت در توسعه آبیاری نوین، آموزش و ترویج را علت افزایش و توسعه باغ‌های پسته طی چند سال گذشته دانست.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، رقم‌های «احمد آقایی، فندقی و کله قوچی» را از ارقام پسته تولیدی شهرستان لردگان ذکر و تصریح کرد: با توجه به مرغوبیت این محصول، امکان صادرات به خارج از کشور نیز در دست بررسی است.
وی از پرداخت تسهیلات بلاعوض به کشاورزان برای توسعه آبیاری نوین در لردگان خبر داد و افزود: به ازای هر هکتار برای تجهیز زمین‌های کشاورزی به آبیاری روش تیپ 8 میلیون تومان و برای هر هکتار باغ 7 میلیون تومان به کشاورزان پرداخت می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code