موضوعات
چهارمحال بختياری

پخت نان بهداشتی و با کیفیت بالا درچهارمحال و بختیاری

نویسنده:
پخت نان بهداشتی وبا کیفیت بالا درچهارمحال وبختیاری، هدف اصلی مسئولان شهرستان شهرکرد درسال جاری است.‎..
1395/03/29
پخت نان بهداشتی وبا کیفیت بالا درچهارمحال وبختیاری، هدف اصلی مسئولان شهرستان شهرکرد درسال جاری است.‎
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: توزیع نان دارای شناسه، با کیفیت بالا و بسته بندی بهداشتی، یکی ازسیاست‌های اصلی مسئولان شهرستان شهرکرد به شمارمی رود.
به گزارش همشهری حمید ملک پوردرنشست کمیته آرد ونان این شهرستان اظهارکرد: با توجه به این‌که آردونان، ارتباط مستقیم با سلامت انسان‌ها دارد بنابراین دقت ونظارت دستگاه‌های نظارتی وتعزیراتی در این خصوص راه حل مناسبی برای ارتقای سلامت شهروندان است.
وی افزود: با توجه به این‌که نان قوت غالب مردم است بنابراین بررسی وضعیت کمی و کیفی نان و رفع مسائل و مشکلات این حوزه از مهمترین وظایف کمیته آرد و نان شهرستان است.
فرماندارشهرکرد درادامه بیان کرد: درصورت استفاده واحدهای پخت نان خانگی ازافزودنی‌های غیرمجازمثل جوش شیرین مجازات برای آن‌ها در نظرگرفته می‌شود.
وی تصریح کرد: ازنانوایی‌هایی که بهترین کیفیت پخت وعرضه نان را درشهرستان داشته باشند توسط کمیته آرد ونان شهرستان قدردانی می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code