موضوعات
چهارمحال بختياری

معاون سازمان جهاد كشاورزي استان:

يارانه شير به دامداران چهارمحالي پرداخت می‌شود

نویسنده:
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: دامداران چهارمحال و بختياري يارانه شير دريافت مي‌كنند.
1393/02/03
به گزارش ايرنا، مهراب فرجي اظهار كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده 14 ميليارد ريال يارانه شير به دامداران اين استان پرداخت مي‌شود.  وي افزود: دامداراني كه شيررا به كارخانه‌ها و ايستگاه‌هاي جمع‌آوري شيرتحويل داده‌اند به ازاي هركيلوگرم ،هزار و 900 ريال از دولت يارانه دريافت مي‌كنند.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: در اين مرحله به شير توليد شده دامداران اين استان از آذر تا اسفند سال گذشته يارانه پرداخت مي‌شود.
فرجي ادامه داد: با پرداخت اين ميزان يارانه مي‌توان دركاهش هزينه‌هاي دامداران و افزايش درآمدهاي آنان تغييرزيادي ايجاد كرد و به افزايش توليدات آنان كمك كرد.
اين مسئول ادامه داد: دامداران دراقتصاد كشورنقش بسزايي دارند و ما بايد با برنامه‌ريزي مناسب زمينه را براي افزايش رضايتمندي آنان و هدايت آنان به سمت توليد بيشتر فراهم كنيم.
‌فرجي با بيان اين‌كه پرداخت يارانه شيربه دامداران چهارمحال و بختياري شروع شده بيان كرد: پرداخت يارانه شير به دامداران اقدام بسيار خوبي است و در افزايش توليد اين محصول از سوي دامداران اين استان تأثير بسزايي دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code