موضوعات
چهارمحال بختياری

واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی درچهارمحال وبختیاری

نویسنده:
4 بنای تاریخی- فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده در آمدند...
1394/10/28
4 بنای تاریخی- فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده در آمدند.
به گزارش همشهری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از واگذاری چهار بنای تاریخی فرهنگی استان از طریق برگزاری مزایده عمومی توسط صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی فرهنگی سازمان مرکزی خبرداد و اظهار کرد: این بناها شامل اتاق آیینه شهرکرد به شماره ثبت 2286، خانه حفیظی‌های بروجن به شماره ثبت 4610، بنای تاریخی فرهنگی امیرمفخم دزک به شماره ثبت 1731 و بخش اندرونی و بهاربند بنای تاریخی فرهنگی چالشتر است.
بهمن عسگری سوادجانی گفت: این واگذاری‌ها در راستای اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف سازمانی برای حفظ ابنیه تاریخی انجام می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code