موضوعات
چهارمحال بختياری

واگذاري ورزشگاه‌هاي استان به بخش خصوصي

نویسنده:
استاندارچهارمحال و بختياري در بخش ديگري از صحبت‌هايش از واگذاري بيمارستان‎ها، ورزشگاه‌ها و درمانگاه‌هاي اين استان به بخش خصوصي خبر داد.
1393/02/03
سليماني اظهار كرد: تقويت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذار از مهم‌ترين برنامه‌هاي استان است كه تلاش مي‎شود با واگذاري بخشي از اموربتوان در اين راستا گام‌هاي مهمي برداريم.
سليماني رشد و توسعه استان را درگروايجاد اشتغال براي جوانان و رونق اقتصادي دانست وگفت: اشتغال يكي ازموضوعات مهم در حوزه جوانان است كه ازطريق آن مي‎توان بسياري ازمسائل ومشكلات اين حوزه را رفع كرد.
استاندارچهارمحال وبختياري با بيان اين‌كه تا 2 سال آينده اشتغال دراستان متحول مي‎شود، گفت: من اين قول را به مردم استان مي‎دهم كه تا 2 سال آينده شاهد تحولات خوبي در حوزه اشتغال باشند.
سليماني با اشاره به وضعيت نامطلوب اعتبارات اين استان، اظهاركرد: در حالي كه سهم استان از اعتبارات ملي و تملك دارايي ناچيز است اما تلاش مي‎شود با مشاركت بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذار بتوان اين نارسايي‌ را جبران كرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code