موضوعات
چهارمحال بختياری

نگاه ويژه به حوزه سلامت پايه ايجاد جامعه‌اي با نشاط

نویسنده:
حوزه سلامت، به‌دليل فراگيري و نوع آن حوزه بسيار مهمي است.
1393/02/03
در واقع تمامي افراد يك جامعه با اين مسأله درگير هستند و حوزه سلامت، حوزه‌اي است كه بايد تمامي افراد از هر گروه سني، قومي و جغرافيايي را تحت پوشش خود قرار دهد. از طرف ديگر حوزه سلامت، سطوح مختلفي دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. نامگذاري يك هفته به نام هفته سلامت نشان از اهميت اين حوزه دارد و اين هفته، فرصت مناسبي است تا مسائل مختلف اين حوزه مورد واكاوي قرار بگيرد. يكي از دلايل عمده اين اهميت را مي‌توان در اين دانست كه اساس يك جامعه پويا و بانشاط را افراد سالم تشكيل مي‌دهند و در واقع حفظ سلامتي مي‌تواند موجب پيشرفت جامعه شود.

چالش‌ها؛ خرد و كلان
چالش‌هاي موجود در حوزه سلامت را بايد در 2 سطح خرد و كلان بررسي كرد. در حوزه خرد مهم‌ترين چالش را مي‌توان خود درماني و عدم رعايت اصول بهداشتي توسط مردم دانست. نامگذاري هفته سلامت در سال جاري به نام «يك عمر سلامت با خود مراقبتي» خود نشاندهنده اهميت و جايگاه اين موضوع است. در واقع در اين نامگذاري خودمراقبتي به جاي خود درماني مورد تأكيد قرار گرفته كه مي‌تواند در صورت تحقق بسياري از مشكلات مربوط به سلامت مردم را رفع كند. يكي از بارزترين مصاديق خود درماني در كشور ما، مصرف خودسرانه دارو توسط افراد مختلف است. بسياري از افراد جامعه هنگامي كه خود يا يكي از نزديكانشان نشانه‌هاي ساده‌اي از بيماري مانند سر درد يا دل درد را بروز مي‌دهند با توجه به تجارب قبلي خود اقدام به توصيه و مصرف داروهاي مختلف مي‌كنند؛ غافل از اين‌كه اين نشانه‌هاي ساده مي‌تواند خبر از بيماري‌هاي وخيمي بدهد كه در صورت شناسايي به موقع امكان درمانشان وجود دارد، اين مصرف خودسرانه دارو ممكن است به وخيم‌تر شدن بيماري هم بينجامد. از سوي ديگر عدم رعايت اوليه و ساده بهداشتي نيز مي‌تواند منجر به مشكلات عديده‌اي در حوزه سلامت بيماران شود. به‌عنوان مثال ريختن آشغال در خيابان يكي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي است كه ممكن است باعث شيوع بيماري‌هاي مختلف در جامعه شود، اما برخي از افراد جامعه چنين مواردي را ناديده مي‌گيرند.
در حوزه كلان نيز چالش‌هاي متعددي در حوزه سلامت كشور وجود دارد. يكي از مهم‌ترين اين چالش‌ها كمبود و يا گراني داروهاست كه خصوصاً در سال‌هاي اخير با اعمال تحريم‌هاي غرب عليه ايران شكل حادتري به خود گرفته است. اين موضوع خصوصاً در مورد بيماران خاص نمود دارد و آنها و خانواده‌هايشان را با مشكلات بزرگي مواجه كرده است. همچنين حوزه سلامت كشور نياز به برنامه‌ريزي و سياستگذاري دقيق‌تر دارد، به نحوي كه موجب كاهش دغدغه‌هاي مردم و بيماران شود. كيفيت خدمات‌رساني در بيمارستان‌ها، خصوصاً بيمارستان‌هاي دولتي نيز موضوعي است كه نبايد از آن غفلت كرد.

سلامت؛ حوزه‌اي به گستردگي يك جامعه
همان‌گونه كه در ابتدا گفتيم حوزه سلامت بسيار جامع و گسترده است. معضل مهمي كه در سال‌هاي اخير در حوزه سلامت كشور وجود داشته آلودگي هوا در تهران و ديگر كلانشهرهاست كه با وجود شعارهاي فراوان هنوز هم رفع نشده و خود موجب بروز بيماري‌هاي عديده مي‌شود. از طرف ديگر نظارت دقيق بر اقلام خوراكي و برخي موارد مانند آب آشاميدني شهروندان نيز اهمت بسزايي در حفظ سلامت شهروندان دارد. وجود موش‌ها در نهرها و مقابله با آنها نيز موضوع ديگري است كه حائز اهميت است. توجه به همين 3 مورد نشان مي‌دهد كه حوزه سلامت تمام زندگي ما را شامل مي‌شود و بنابراين نيازمند توجه ويژه مردم و مسئولان است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code