موضوعات
چهارمحال بختياری

نظارت بر قراردادهای راكد چهارمحال وبختیاری

نویسنده:
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری از زیر ذره بین بردن 15 واحد صنعتی درشهرك‌ها ونواحی صنعتی این استان توسط این كارگروه خبرداد...
1395/02/14
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی چهارمحال و بختیاری از زیر ذره بین بردن 15 واحد صنعتی درشهرك‌ها ونواحی صنعتی این استان توسط این كارگروه خبرداد. به گزارش همشهری علیرضا شفیع زاده با بیان اینكه طرح پایش شهرك‌ها و نواحی صنعتی این استان می تواند دستاوردهای بسیار مطلوبی بدنبال داشته باشد، افزود: در نشستی كه با حضور نمایندگانی از شركت شهرك های صنعتی،سازمان صنعت،معدن و تجارت،خانه صنعت و معدن و نیز واحد های صنعتی راكد استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد،پرونده 15 واحد صنعتی بررسی و از ابزارهایی نظیر روش های مطالعاتی،كمك های مشاوره ای و تسهیلاتی و هدف گذاری برای بازار های فروش برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید،بهره گرفته شد. وی اظهاركرد: باید بوروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران صنعت کاهش پیدا کند تا جذابیت بیشتری برای حضوردراین حوزه وجود داشته باشد زیرا صنعت جنبه اشتغال‌زایی دارد و باید دركانون توجهات همگان و درصدر برنامه‌های دولت قرارگیرد. این مسئول با اشاره به این‌که معوقه های بانكی وفشارهای حقوقی برصنعتگران تأمل برانگیزاست، بیان کرد: برخی مشكلات چون سودهای بانكی بالا، فشارهای حقوقی و تملك های دارایی ازمشكلات عدیده صنعتگران این استان است كه تمركزكافی را در روند فعالیت برای دستیابی به خروج از ركود ازاین واحدها زدوده است. شفیع زاده برضرورت تسریع دررفع مشکلات صنعتگران این حوزه تأکید کرد وگفت: حل مشکلات صنعتگران نیازمند تلاش بیشتری است وگاهی لازم است دغدغه صنعتگران را درست درك كرد تا بتوان راهكاراصولی برای آن اندیشید و این چیزی نمی خواهد، مگراینكه با صنعتگران همدل وهمسو شد تا بتوان موانع پیش روی آنها را درچارچوب قانون رفع کرد تاچرخ‌های صنعتی ازحرکت بازنماند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code