موضوعات
چهارمحال بختياری

در دومين جشنواره كشوري فرهيختگان به دست آمد

مقام نخست انجمن علمي دانشگاه آزاد شهركرد

نویسنده:
شهركرد‌ـ خبرنگار همشهري: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد توانست رتبه برترمركزانجمن‌هاي علمي، ادبي وهنري را دردومين جشنواره كشوري فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي كسب كند.
1393/03/19
 در اين جشنواره دكتر فرهنگ تيرگير استاديار گروه شيمي و مسئول مركزانجمن‌هاي علمي، ادبي وهنري و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد به‌عنوان مدير برتر انجمن‌هاي علمي كشور برگزيده شد.
مسئول مركزانجمن‌هاي علمي، ادبي وهنري و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد گفت: در اين جشنواره كه به مناسبت سي و دومين سالگرد تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد درتهران برگزار شد، ازميان 33 برگزيده درحوزه‌هاي پژوهشگران برتر، مقالات برتر وهمچنين مديران برتر دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي سراسركشور، انجمن‌هاي علمي، ادبي وهنري دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد براي اولين باردركشورمقام برترين انجمن‌ علمي كشور را كسب كرد.
تيرگير با بيان اين‌كه انجمن‌هاي علمي دانشگاه آزاد شهركرد به‌صورت ميانگين امتيازات برترين‌هاي انجمن علمي كشور را به دست آورده است افزود: انجمن علمي دامپزشكي دانشگاه آزاد واحد شهركرد نيز در بين انجمن‌ها رتبه اول انجمن‌هاي علمي را كسب كرد.  وي خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد درحال حاضر داراي 21 انجمن علمي و3 انجمن ادبي وهنري در رشته‌هاي شيمي، بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي وژنتيك، دامپزشكي، عمران، مكانيك، رباتيك، الكترونيك، كامپيوتر، معماري، علوم دامي، صنايع غذايي، شيلات، ادبيات، مشاوره، مامايي و پرستاري، بهداشت و نانو تكنولوژي است.  استاديار گروه شيمي و مسئول مركزانجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري و رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد در ادامه گفت: اين انجمن‌ها پس ازعضو‌گيري از دانشجويان رشته‌هاي مربوطه در راستاي چشم‌اندازهاي پژوهشي، آموزشي وبرگزاري همايش‌ها وكارگاه‌هاي علمي و تخصصي گامي مؤثردرارتقاي علمي دانشجويان در رشته‌هاي علمي مختلف برداشته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code