موضوعات
چهارمحال بختياری

مقابله با توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پاكسازی نقاط آلوده به مواد مخدر استان با انجام اقدامات فرهنگی و امنیتی ضرورت دارد...
1394/10/27
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پاكسازی نقاط آلوده به مواد مخدر استان با انجام اقدامات فرهنگی و امنیتی ضرورت دارد.
به گزارش همشهری قاسم سلیمانی دشتكی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری تأكید كرد: 7 میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار درحوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای مدیریت نقاط آلوده و پرخطر استان اختصاص یافت. وی افزود: مبارزه با مواد مخدر به عنوان زنگ خطری برای جوانان، نیازمند عزم و اراده جدی بوده و نمی توان بی تفاوت از كنار آن گذشت.
سلیمانی دشتكی تصریح كرد: این اعتبار برای اجرای طرح های فرهنگی و پیشگیری مانند ساخت خانه عالم، ایجاد ورزشگاه، برگزاری دوره‌ها و كارگاه های آموزشی پیشگیری و همچنین فعالیت های فرهنگی هزینه می شود.
وی بیان کرد: سمت وسوی فعالیت های ستاد و شورای مبارزه با مواد مخدرچهارمحال وبختیاری باید به طرف پیشگیری ازمصرف مواد مخدر و آگاه سازی جامعه ازآسیب های این مواد باشد.
دبیرشورای هماهنگی با مبارزه مواد مخدرچهارمحال وبختیاری نیز گفت: درماه گذشته ۳۳ دستگاه خودروی سبك و سنگین ضبط شده از قاچاقچیان مواد مخدر، به مزایده گذاشته شد. سید قدیرمرتضوی باباحیدری بیان كرد: ازاین تعداد ۱۷ خودرو به فروش رسیده كه ازمحل فروش آن افزون بریك میلیارد و۹۴۰ میلیون ریال به حساب ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور واریز شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code