موضوعات
چهارمحال بختياری

معرفی شهرداران در چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
شهرداران مراکز شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند...
1396/06/12
 شهرداران مراکز شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش ایرنا، در شهرکرد نورالله غلامیان دهکردی به عنوان سرپرست شهرداری مرکز استان و در بروجن نیز علی رضا صادقی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شدند.
در شهر فارسان، شاهپور مالک فارسانی به عنوان شهردار این شهر تعیین شد. محمدرضا حمزه نیز به عنوان شهردار شهر شلمزار مرکز شهرستان کیار ابقا شد.
در شهر سامان علیرضا ذبیحی و در شهر اردل سعید علیزاده به عنوان سرپرست شهرداری این شهرها تعیین شدند.
فریبرز غیبی هم به عنوان شهردار شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ ابقا شد.
از سوی اعضای شورای اسلامی شهر بن نیز، سعید امانی به عنوان سرپرست شهرداری این شهر تعیین شد.
نام شهردار یا سرپرست شهرداری مرکز شهرستان لردگان نیز بزودی از سوی اعضای اسلامی این شهر اعلام می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code