موضوعات
چهارمحال بختياری

لردگان یک گام تا تکمیل شبکه گاز

نویسنده:
87 درصد شهرستان لردگان ازتوابع چهارمحال و بختیاری ازگاز طبیعی برخوردارشدند..
1395/02/13
87 درصد شهرستان لردگان ازتوابع چهارمحال و بختیاری ازگاز طبیعی برخوردارشدند. به گزارش همشهری مدیرعامل شركت گازاستان استفاده بهینه ازامكانات موجود را همان اقتصاد مقاومتی خواند وازبرخورداری 87 درصدی جمعیت شهری و روستایی شهرستان لردگان از نعمت گاز طبیعی خبرداد.
سیامك حیدری با بیان اینكه درمجموع این مقدارشبكه گذاری، منجر به پذیرش 45 هزار و 936 مشترك گازدرشهرستان شده است، شمار مشتركان سال 94 را 3558 مشترك جدید عنوان كرد وگفت: 590 مورد ازاین اشتراك‌ها شهری و 2968 مورد نیز روستایی است. وی تعداد انشعابات نصب شده در شهرستان را 34 هزار و 676 انشعاب اعلام كرد وگفت:ازاین تعداد انشعاب نصب شده 2680 مورد در سال گذشته اجرا شده است.
حیدری ادامه داد: عملیات گازرسانی به 8 روستا دراین شهرستان آغاز شده ودرحال اجراست كه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند. وی گفت: با این حساب شمارروستاهای گازداراین شهرستان در 3 منطقه لردگان، آلونی ومال خلیفه از 175 روستا به 183 روستا خواهد رسید.

سند توسعه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
سند برنامه توسعه چهارمحال و بختیاری با رویکرد اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همشهری گفت: کارگروه‌هایی برای تدوین سند استان دربرنامه ششم توسعه کشورسازماندهی شده اند. اسماعیل عامری گلستان افزود: کارگروه اموراجتماعی، هماهنگی امورزیربنایی، هماهنگی امورفرهنگی، علمی وفناوری وکارگروه امورتولیدی 4 کارگروهی هستند که برای تدوین سند توسعه استان سازماندهی شده‌اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code