موضوعات
چهارمحال بختياری

فقر و نابرابری اجتماعی مولود زاغه‌نشینی

نویسنده: محمد علوی/ خبرنگاراستان‌ها
حاشیه‌نشینی همواره به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی مطرح بوده و است. آسیبی اجتماعی که در سایه عواملی چون مهاجرت، کمبود در آمد و... در شهرهای مختلف کشور ایجاد می‌شود و اولین پیامد آن زاغه‌های بزرگ و کوچکی هستند که در سایه این حاشیه نشینی در نقاط مختلف همچون قارچ رشد می‌کنند...
1396/07/12
 حاشیه‌نشینی همواره به عنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی مطرح بوده و است. آسیبی اجتماعی که در سایه عواملی چون مهاجرت، کمبود در آمد و... در شهرهای مختلف کشور ایجاد می‌شود و اولین پیامد آن زاغه‌های بزرگ و کوچکی هستند که در سایه این حاشیه نشینی در نقاط مختلف همچون قارچ رشد می‌کنند.
 با «مژگان بهرامی»‌ جامعه‌شناس‌ شهری در این باره به گفت وگو نشستیم.
  • مهم‌ترین ویژگی مناطق حاشیه‌نشین در شهرها چیست؟
همه می‌دانند که این مناطق عمدتا غیرقانونی بوده و سازه‌های مسکونی آن خلق‌الساعه هستند. در این سازه‌ها شما مصالح ساختمانی استاندارد نمی‌بینید؛ این سازه‌ها عموما با آهن‌پاره‌ها ساخته شده‌‌اند و ساکنانش زندگی ایمنی ندارند.
در این مناطق نمی‌توان رد پایی از خدمات شهری دید. مناطقی که عمدتا در حواشی خطوط راه‌آهن و بزرگراه‌ها دیده می‌شود. این مناطق شاخصه‌های دیگری هم دارند؛ از تسلط فرهنگ فقر در منطقه گرفته تا جدایی‌گزینی مردمش از جامعه شهری که منجر به گوشه‌گیری آنها می‌شود.
  • این جوامع برآمده از چه آسیب‌هایی هستند؟
مطالعات اجتماعی حکایت از آن دارد که سهم بالایی از وقوع جرائم در کشور به حاشیه‌نشینان اختصاص دارد. رواج مشاغل کاذب از دیگر دستاوردهای حضور حاشیه‌نشینان و زاغه‌نشینان در شهرهاست.
از سوی دیگر سطح نازل آموزش و پرروش و سواد در حاشیه‌های شهرها مسأله‌ساز است و همین نکته باعث پایین بودن سطح تخصص ساکنان این مناطق می‌شود. علاوه بر همه اینها محروم ماندن از بهداست و امکانات درمانی باعث شده تا جمعیت این مناطق در کنار فقدان امکانات با بیماری‌های واگیردار و پوستی بسیاری دست و پنجه نرم کنند.
  • زاغه‌نشینی زاییده چیست؟
فقر، بیکاری، خشکسالی، مهاجرت، نابرابری اجتماعی، بی‌سوادی و درآمد کم. ناگفته نماند که جنگ هم نقش بسیاری در رواج این زندگی در ایران داشت.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code