موضوعات
چهارمحال بختياری

فرونشست‌های دشت شهرکرد در وضعیت بحرانی

نویسنده:
فرماندارشهرکرد گفت: دشت شهرکرد با سالانه یک متر فرونشست در وضعیت بحرانی قرار گرفت...
1395/03/16
فرماندارشهرکرد گفت: دشت شهرکرد با سالانه یک متر فرونشست در وضعیت بحرانی قرار گرفت.به گزارش باشگاه خبرنگاران حمید ملک‌پور اظهارکرد: خشکسالی، تغییراقلیم و همکاری نکردن دستگاه‌های مرتبط سبب مشکلاتی در این زمینه شده است. دشت شهرکرد نهمین سال خشکسالی را در پیش رو دارد و باید با یک نگاه راهبردی در راستای حفظ دشت تلاش کنیم.
فرماندار شهرکرد با اشاره به مشخصات دشت شهرکرد بیان کرد: دشت شهرکرد دارای هزارکیلومترمربع حوضه آبخیزداری است که میانگین بارش دراین منطقه 320 میلی‌مترمکعب است. ازمجموع 320 میلی‌متربارش سالانه30 درصد به زمین نفوذ و بقیه تبخیر می‌شود.
وی با بیان این‌که بیلان دشت منفی است، تصریح کرد: نفوذ آب در دشت شهرکرد کمتر از50 درصد است که با این وضعیت دشت در حال فرونشست است.
فرماندارشهرکرد با اشاره به راهکارهای رفع بحران فرونشست دراین دشت گفت: مهارروان ‌آب‌ها، تغذیه مصنوعی دشت، استفاده ازآب زیرحوزه‌های زیرمجاور، استفاده ازروان آب سطحی و بهینه کردن مصرف آب دربخش کشاورزی ازراهکارهای ارائه شده است. 816 حلقه چاه در این دشت وجود دارد که از این مجموع 470 حلقه چاه در بخش کشاورزی است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code