موضوعات
چهارمحال بختياری

عمران در روستاهای چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
35 روستای چهارمحال و بختیاری مقاوم‌سازی می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری به تسنیم گفت: امسال طرح مقاوم سازی و ایمن سازی سکونتگاه های روستایی در 35 روستای این استان اجرایی می شود...
1396/05/08
35 روستای چهارمحال و بختیاری مقاوم‌سازی می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری به تسنیم گفت: امسال طرح مقاوم سازی و ایمن سازی سکونتگاه های روستایی در 35 روستای این استان اجرایی می شود.
حبیب الله وفایی تاکید کرد: طرح مقاوم سازی و ایمن سازی سکونتگاه های روستایی در طول برنامه ششم‌ اجرایی و در همین راستا این طرح امسال باید در 35 روستای استان اجرا شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرایی طرح هایی به منظور کاهش نرخ‌ بیکاری در سال 1400 افزود: براساس همین پیش‌ بینی ها نرخ‌ مطلوب بیکاری روستاها در سال 1400 برابر 6/6 درصد و در کل چهارمحال و بختیاری برابر 8/8 درصد می شود. وفایی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه برای تحقق اشتغال پیش بینی شده 24 هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک‌ دارایی های سرمایه ای در روستا‌ها هزینه می شود.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در برنامه ششم توسعه‌ 364 روستا برای اشتغال هدف گذاری شده است.
علیرضا شجاعی اظهار کرد: هر ساله 73 روستا به عنوان روستای هدف توسعه و اشتغال در چهارمحال و بختیاری براساس‌ شاخص های اعلام شده انتخاب می شود. وی با اشاره به برنامه دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال در روستاها یادآور شد: براساس برنامه توسعه‌ و اشتغال روستایی سهم دستگاه های اجرایی متناسب با فعالیت آنان در استان مشخص شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code