موضوعات
چهارمحال بختياری

راه آهن چهارمحال و بختیاری سال آینده ساخته می‌شود

نویسنده:
استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: اجرای طرح ریل راه آهن اصفهان به اهواز از مسیر چهارمحال وبختیاری از سال آینده آغاز می‌شود...
1394/10/27
استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: اجرای طرح ریل راه آهن اصفهان به اهواز از مسیر چهارمحال وبختیاری از سال آینده آغاز می‌شود.
به گزارش همشهری قاسم سلیمانی دشتکی افزود: ازسال گذشته تاکنون پیگیری‌ها و جلسات مکرری با وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و معاونان رئیس جمهوری برگزار و برای این طرح ملی،مجوز ماده 215 اخذ شد.
وی گفت: براساس این مجوز، شورای‌عالی اقتصادی کشور،این طرح را دارای توجیه اقتصادی مناسب و با اولویت تشخیص داده است و مجوزهای زیست محیطی ومجوزهای سایر دستگاه‌ها نیز برای اجرا طرح که لازمه هر طرح بزرگ ملی است، گرفته شد.
استاندارچهارمحال وبختیاری ادامه داد: برای اجرای این طرح قرار است سهم دولت 15درصد و سهم بخش خصوصی 85 درصد باشد که با استفاده ازتسهیلات فاینانس داخلی وخارجی با تضمین دولت و بازپرداخت با دولت ازمحل درآمدهای راه آهن تامین می‌شود.
وی اظهارکرد: با پیگیری‌های مستمر، طرح راه آهن استان دربودجه سال آینده ردیف وکد دریافت کرده وامید است مجلس نیزبرای تسریع در اجرای این طرح به عنوان دومین طرح بزرگ ملی اعتبارلازم مصوب شود.
وی افزود: با آغازاجرای این طرح ملی، دردوران ساخت وساز آن بین 5 تا 8 سال طول بکشد وهزارو500 تا 2هزارنفردر زمان ساخت به کار گرفته شود.
استاندارگفت: با اجرای این طرح ملی، اتصال ریلی استان‌های مرکزی، اصفهان، چهارمحال وبختیاری به خوزستان و آب‌های آزاد میسر و تحول عظیمی در بخش بار و مسافر و پیشگیری از تلفات جاده ای، هزینه ای و حمل و نقل و همچنین صرفه جویی ارزی فراهم خواهد شد.
سلیمانی دشتکی در ادامه به جذب و تخصیص اعتبارات و همچنین افزایش50 درصدی اعتبارات در2 سال گذشته اشاره کرد وگفت: رشد اعتبارات استان امسال نسبت به سال قبل رشد50 درصدی داشته است.
ایجاد راه آهن یکی ازمهم‌ترین آرزوهای مردم چهارمحال وبختیاری در بخش حمل ونقل است وبا ایجاد این راه آهن، استان محوراصلی ارتباط، مرکز و جنوب کشور می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code