موضوعات
چهارمحال بختياری

درختان بن خاکستر شدند

نویسنده:
7500 درخت کهن شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری خاکستر شدند...
1396/07/18
7500 درخت کهن شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری خاکستر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بن، تعداد درختان مثمر و کهن خاکستر شده در آتش سوزی جمعه گذشته را 7 هزار و 500 اصله از درختان بارور آلوچه، گردو و بادام عنوان کرد.
باقرباقری قهفرخی اظهارکرد: طبق برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی، 25هکتار از باغ‌های مثمردرآتش سوخت که به طورمیانگین درهر هکتار400 اصله درخت آلوچه و100اصله گردو و بادام کهن ومثمر وجود داشت.
وی خسارت ناشی ازآتش سوزی را 2 میلیارد تومان برآورد کرد وگفت: به دلیل شدت سوختگی، تنها حذف وجایگزینی نهال برای احیای باغ‌ها ممکن است.
این مسئول مدیریت ضعیف بهره برداران در جمع آوری برگ و شاخه‌های خشک و تمیز نکردن آبشخور باغ‌های حادثه دیده را علت گستردگی آتش سوزی اعلام کرد و گفت: شدت باد پاییزی و سخت گذر بودن مسیر دسترسی به آتش از دیگر عوامل در شدت آتش سوزی بوده است.
وی آتش سوزی را در مناطق و مزارع درازدره، مزارع برآفتاب چنینه، نسرم چنینه و قاراقولاق عنوان کرد که به گفته وی بیش از 5 کیلومتر از حد فاصل شهر بن تا روستای بابا پیراحمد طعمه حریق شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code