موضوعات
چهارمحال بختياری

خیران درچهارمحال و بختیاری 35 مدرسه می‌سازند

نویسنده:
استاندارچهارمحال وبختیاری گفت: ۳۵ مدرسه از سوی خیران مدرسه ساز در استان درحال ساخت است.
1394/10/29

به گزارش همشهری قاسم سلیمانی دشتكی در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تأكید كرد: ازسال۱۳۶۱ تاكنون ۲۰۰ باب مدرسه ازسوی خیران مدرسه ساز دراستان ساخته شده و به بهره برداری رسیده است. وی افزود: ۲۴۰ خیر مدرسه ساز در چهارمحال و بختیاری فعال بوده كه از این تعداد در سال های اخیر ۳۵ خیر فوت كرده اند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code