موضوعات
چهارمحال بختياری

حضور بخش خصوصی در حوزه درمان چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
نخستین بیمارستان خصوصی چهارمحال و بختیاری وارد مرحله تجهیز شد.
1396/05/09
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدیراجرایی نخستین بیمارستان خصوصی چهارمحال وبختیاری ازاتمام مرحله ساختمان سازی این بیمارستان خبر داد وپیش بینی کرد: تجهیزاین بیمارستان امسال به اتمام برسد.
محمدرضا زاهدی آغاز این طرح را از سال 93 عنوان و اظهار کرد: بیمارستان خصوصی استان در زمینی به مساحت 9 هزار و با زیربنای 16 هزار مترمربع در 7 طبقه ساخته شده است.
وی اعتبار هزینه شده برای ساخت این بیمارستان را 340 میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای تجهیز آن را 150 میلیارد ریال عنوان کرد.
زاهدی بیان کرد: با راه اندازی نخستین بیمارستان خصوصی استان، تمامی خدمات و بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به نیازمندان ارائه می‌شود.
وی تأکید کرد: البته در این مرکز درمانی از سال 94 بخش رادیوتراپی برای ارائه خدمات درمانی با تجهیزات پیشرفته به بیماران سرطانی آغاز به فعالیت کرده است.
زاهدی فعالیت بخش رادیوتراپی بیمارستان پارسیان را اقدامی موثر در کاهش مراجعات بیماران سرطانی استان به اصفهان خواند و ادامه داد: روزانه 100 بیمار سرطانی در این بخش تحت درمان قرار می‌گیرند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code