موضوعات
چهارمحال بختياری

حدنگاری اراضی کشاورزی چهارمحال وبختیاری

نویسنده:
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری از اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) در راستای تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی افراد در دولت دوازدهم خبر داد...
1396/06/13
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری از اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) در راستای تثبیت مالکیت‌های شرعی و قانونی افراد در دولت دوازدهم خبر داد.
ذبیح الله غریب به مهر گفت: درحال حاضر این طرح در40 هزارهکتار از اراضی کشاورزی شهرستان‌های شهرکرد و فارسان درحال انجام است.
وی اظهارکرد: اجرای طرح کاداستر در راستای رفع تداخلات اراضی کشاورزی و خرده مالکان نخستین بار در این استان انجام می‌شود.
غریب ادامه داد: این طرح درحجم وسیعی از اراضی کشاورزی شهرستان‌های شهرکرد و فارسان درحال اجراست که تاکنون نقشه 20 هزار و 605 هکتار از اراضی کشاورزی شهرهای کیان، طاقانک، هفشجان و شهرکرد همچنین روستاهای بهرام آباد، شمس آباد و سیرک و نوآباد با همکاری و مشارکت مردمی تهیه شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در اجرای این طرح، جمع آوری مدارک و مستندات و اطلاعات توصیفی و تکمیل فرم‌های خود اظهاری مالکان و بهره برداران مناطق یاد شده درحال انجام است.
وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده تا پایان برنامه ششم توسعه مابقی شهرستان‌های استان نیزازخدمات ومزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
غریب، تثبیت مالکیت‌های شرعی وقانونی افراد وحفظ حقوق دولتی اراضی، ایجاد بسترمناسب برای ارائه خدمات به مالکان و بهره برداران بخش کشاورزی وتسهیل وروان سازی انجام کارواصلاح فرایندهای موجود، استفاده حداکثری ازفناوری اطلاعات به منظورافزایش سرعت و دقت را ازجمله اهداف اجرای این طرح ملی عنوان کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code