موضوعات
چهارمحال بختياری

جویندگان كار؛ یابندگان امیدوار

نویسنده:
بسیاری از مردم داشتن یك شغل پر درآمد را برای خود آرمان می دانند...
1395/02/08
بسیاری از مردم داشتن یك شغل پر درآمد را برای خود آرمان می دانند.
به گزارش ایرنا مدیركل تعاون، كار ورفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری می گوید:ازسال 88تاكنون با راه‌اندازی و فعال شدن مراكز كاریابی دراستان 30هزارو 492جوان بیكار در گروه سنی 15 تا 29سال در این مراكز ثبت نام كردند، كه از این تعداد 5 هزار و 93نفر در سال گذشته ثبت نام شدند.
سید عباس جزایری افزود: از این تعداد 20هزار و430نفر مرد و 10هزار و 62نفر زن بودند.
وی اظهارکرد: از این تعداد ثبت نامی در 18مركز كاریابی زیرنظر اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعی استان 76درصد فاقد مهارت و 24درصد دارای مهارت بودند.
جزایری افزود: از این تعداد 35درصد زیردیپلم، 24درصد دیپلم و 41درصد بالای دیپلم و دارای مدارك دانشگاهی هستند.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اظهارکرد: سال گذشته در مجموع دراستان 46هزار بیكار در رده های سنی مختلف در سامانه این اداره كل ثبت نام كردند كه برای 7هزار نفر شغل ایجاد شد.
جزایری اظهار کرد: درسال جاری براساس اطلاعات موجود در سامانه این اداره كل 39هزار ثبت نامی بیكار داریم كه 18هزار نفر از این تعداد دارای تحصیلات عالیه در رشته‌های مختلف فنی مهندسی، كشاورزی و علوم انسانی وبقیه ثبت نام شدگان بیكارنیزافراد دیپلمه و زیر دیپلم هستند. وی گفت: به طور كل 65درصد ثبت نامی‌ها در این سامانه را مردان و 35درصد را زنان تشكیل می دهند.
جزایری با بیان اینكه بیكاری جوانان یكی از دغدغه های مهم مسئولان استان و كشور است، افزود: باید گرایش فكری جوانان بیكار از مشاغل اداری به مشاغل تولیدی هدایت شود تا اشتغال مبتنی بر تولید افزایش یابد.

نرخ بالای بیکاری در استان
مدیركل آمار واطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیزبا اشاره به اینكه بیكاری مهمترین مشكل جوانان امروز جامعه است، عنوان كرد: باید درمسیراشتغال جوانان كارشود واشتغال جوانان بسیاری ازمشكلات جامعه را حل می كند.
عبدالله اسدپورافزود: براساس داده‌های مركز آمار ایران نرخ بیكاری سال گذشته از 10 سال به بالا در استان 16/4 درصد اعلام شده است.
وی گفت: نرخ بیكاری گروه سنی 15 تا 29سال گذشته در استان33/5 درصد اعلام شده است.
به گفته اسدپور،سال گذشته 45هزار و 304نفر بیكار در گروه سنی 15 تا 29سال در استان شناسایی شده اند.
وی اظهارکرد: نرخ بیكاری گروه سنی 15تا 24سال گذشته دراستان نیز حدود 37 درصد اعلام شده است.
اسدپور بدون اعلام آمارجمعیت جوان و همچنین جمعیت فعال استان افزود: نرخ بیكاری سال 93نیز درجمعیت 10 سال به بالا در استان 15درصد بود. به گفته وی دراین مدت نرخ بیكاری گروه سنی 15تا29سال استان 29/4 درصد بود.
اسدپورسهم اشتغال استان دربخش كشاورزی را 15/3 درصد، صنعت حدود 44 درصد وخدمات 41 درصدعنوان كرد وگفت: سهم اشتغال بخش خصوصی 83/5 درصد وعمومی 16/5 درصد بوده است.
وی گفت: درسال93در رده سنی 10 سال به بالا در استان 242هزار و 919نفر شاغل ودر رده سنی 15 تا 29 نیز 42هزار و 765نفربیكار بودند.

عوامل تشدید بیکاری
از سوی دیگر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معضل بیكاری به خصوص در قشر جوان افزود: تحریم های اقتصادی، تعطیل و نیمه تعطیل بودن واحدهای تولیدی و صنعتی استان و ضعف سرمایه گذاری در امور زیربنایی از مهمترین عوامل تشدید بیكاری دراین استان است. اسماعیل عامری گلستان افزود: نرخ بیكاری چهارمحال و بختیاری از متوسط كشور 5 درصد بالاتر است.

کورسوی امید اشتغال
اشتغال گروه سنی 15تا 29سال به عنوان گروه سنی جوانان یكی از دغدغه های اصلی وبرنامه های دولت هاست. درچهارمحال وبختیاری نیزمشكل بیكاری واشتغال جوانان وبه خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یكی ازدغدغه های مدیران ومسئولان مطرح است.
آماده نبودن زیرساخت های اشتغال دراستان، پایین بودن میل و رغبت جوانان به خصوص فارغ التصحیلان دانشگاهی به مشاغلی به غیراز مشاغل دولتی، پایین بودن میزان سرمایه گذاری درحوزه اشتغال و صنعت استان درسال های گذشته ازمهم‌ترین دلایل افزایش بیكاری و بالا بودن نرخ بیكاری دراستان است.
توسعه نیافتگی چهارمحال وبختیاری همپای استان های همجوار باعث شده است گاهی جوانان خوش ذوق و دارای پشتكار و ایده های خلاقانه به استان های همجوار بروند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code