موضوعات
چهارمحال بختياری

جایگاه‌های جدید برای سوخت گاز فشرده

نویسنده:
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از ساخت 4 جایگاه سوخت گاز فشرده خودرو CNG طی سال جاری در این استان خبر داد...
1396/06/11
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از ساخت 4 جایگاه سوخت گاز فشرده خودرو CNG طی سال جاری در این استان خبر داد.
مجتبی سرداری به مهر گفت: طرح توسعه سوخت پاک و سبز در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد.
وی اظهارکرد: جایگاه‌های سوخت درمناطق محروم خانمیرزا، جاده لردگان - امام قیس، جونقان و نقنه طی سال جاری با پرداخت یارانه تخصیص تجهیزات سوخت گازفشرده رایگان دولتی دراستان درحال انجام است.
این مسئول تصریح کرد: این پروژه‌ها درزمان مقرر، تکمیل ومورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال وبختیاری افزود: تجهیزات جایگاه شهرداری جونقان درصورتی که شهرداری نسبت به ساخت جایگاه اقدام کند، در ایام دهه فجر امسال بهره برداری می‌شود.
وی ازتکمیل وتجهیز وبهره برداری جایگاه CNG شهر دشتک با توان سوخت رسانی به حدود 70 خودرو در ساعت با 2 دستگاه دیسپنسر و چهار نازل سوخت خبر داد.
سرداری توضیح داد: جایگاه یاد شده با هزینه ای افزون بر 20 میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده است که 15 میلیارد ریال هزینه تجهیز آن از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در قالب تخصیص تجهیزات رایگان در دولت یازدهم تامین اعتبار شده است.
36 جایگاه عرضه سوخت CNG در استان چهارمحال و بختیاری فعال است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code