موضوعات
چهارمحال بختياری

ثبت نام بيمه در مراكز مديريت جهاد كشاورزی استان

نویسنده:
مدير صندوق بيمه اجتماعي روستايي و عشايري چهارمحال و بختياري با اشاره به بهره‌مندي كشاورزان ساكن شهرها از خدمات بيمه‌اي، گفت:
1393/01/26
كشاورزان ساكن در شهرهاي استان براي ثبت‌نام بيمه به مراكز مديريت جهاد كشاورزي در استان مراجعه كنند. به گزارش مهر «جعفر شاهبندري» در جمع خبرنگاران گفت: كشاورزاني كه درمشاغل مختلف كشاورزي مانند دامداري، زراعت، باغباني و زنبورداري فعاليت مي‌كنند مي‌توانند از خدمات بيمه بهرمند شوند و براي ثبت‌نام مي‌توانند به مراكز مديريتي كشاورزي در مناطق مختلف استان مراجعه كنند.وي عنوان كرد: كشاورزان مي‌توانند به مديريت‌هاي جهاد كشاورزي در شهرستان مربوطه يا نظام‌هاي صنفي و ياكارگزاري‌ها مراجعه كنند و با ارائه مدارك خود به بيمه كردن خود و خانواده اقدام كنند و از خدمات بيمه‌اي بهره‌‌مند شوند.شاهبندري عنوان كرد: از سال 84 تاكنون 18 هزار كشاورز درگروهاي مختلف كشاورزي از جمله زنبورداري، دامداري، زراعت، پرورش ماهي و... در روستاهاي استان چهارمحال و بختياري بيمه شده‌اند.مدير صندوق بيمه اجتماعي روستايي و عشايري چهارمحال و بختياري گفت كه دهياري‌ها نيز مي‌توانند در راستاي ارائه ثبت‌نام بيمه روستاييان اقدام مي‌كنند.
 ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code