موضوعات
چهارمحال بختياری

ثبت ملی 11 اثر از چهارمحال و بختیاری

نویسنده:
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 11 اثر از استان چهارمحال وبختیاری درفهرست آثار ملی کشوربه ثبت رسیدند...
1395/02/05
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 11 اثر از استان چهارمحال وبختیاری درفهرست آثار ملی کشوربه ثبت رسیدند.
 بهمن عسگری سوادجانی درگفت وگو با همشهری اظهارکرد: این آثار با گستره موضوع میراث فرهنگی ناملموس از چهارمحال و بختیاری در 2 حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند. وی افزود: در اجرای ماده 12 کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشورمصوب 1367 مجلس شورای اسلامی و در حوزه میراث فرهنگی 4 اثر مهارت پخت کاکولی و کارکرد اجتماعی آن به شماره 1123، سنت ختم قرآن و اطعام عزاداران حسینی در روستای شوراب صغیر بر پایه وقف نامه کدخدا میرزا محمد زمانی به شماره 1122، اثر آیین چهل قرآن در چهارمحال و بختیاری به شماره 1121 و همچنین اثر فرهنگی تاریخی کوره آجرپزی و میل آن( کوره نادری) با قدمت دوره پهلوی اول به شماره 31387 ثبت ملی شدند.
عسگری سوادجانی خاطرنشان کرد: درحوزه صنایع دستی نیز 8 اثر شامل لال بهیگ یا لال ماریس (عروس) عروسک محلی بازفت، مهارت ساخت وبازی‌های آن به شماره 1125، هورژین بافی ( خورجین بافی ) دربختیاری به شماره 1124، گلیم بافی بختیاری به شماره 1120، دانش و مهارت سنتی رنگرزی و رنگ بندی چالشتر به شماره 1118، قالی بافی چالشتر به شماره 1119، مهارت ساخت مشک آب و دوغ به شماره 1127 و آهنگری سنتی و فنون ساخت ابزار توانستند در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شوند. چهارمحال و بختیاری در حال حاضر دارای 48 اثر ثبت شده در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code