موضوعات
چهارمحال بختياری

تکمیل بیمارستان بروجن تا پایان امسال

نویسنده:
تکمیل و راه اندازی بیمارستان 220 تختخوابی بروجن 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال بهره برداری می‌شود...
1396/06/05
تکمیل و راه اندازی بیمارستان 220 تختخوابی بروجن 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده تا پایان امسال بهره برداری می‌شود.
به گزارش ایرنا، قاسم قاسمی مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار لازم برای تکمیل و راه اندازی بیمارستان در اعتبارات سال جاری پیش بینی شده است.
به گفته وی، پروژه احداث بیمارستان بروجن با ظرفیت 239 تخت 94درصد پیشرفت دارد.
قاسمی تصریح کرد: بیمارستان بروجن در 39 هزار و 100 مترمربع مساحت و 16 هزار و 528 مترمربع زیربنا درحال ساخت است و تا پایان امسال بهره برداری می‌شود.
به گفته وی، بیمارستان بروجن در 9 بخش تخصصی داخلی و جراحی زنان و مردان هر یک با 56 تخت، بستری زنان و زایمان با 38 تخت، بستری کودکان با 36 تخت، اورژانس با 20 تخت،‌ای سی یو با 12 تخت، سی سی یو با 8 تخت، ان. آی. سی. یو با 5 تخت و پی سی سی یو با 8تخت فعال می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code