موضوعات
چهارمحال بختياری

تولید مرغ با کیفیت درچهارمحال و بختیاری

نویسنده:
مرغ استان چهارمحال و بختیاری با کیفیت بالا تولید می‌شود...
1394/10/07
مرغ استان چهارمحال و بختیاری با کیفیت بالا تولید می‌شود. به گزارش همشهری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: درچهارمحال وبختیاری 190مرغداری گوشتی فعال است که ظرفیت تولید 21هزار تن گوشت آماده طبخ را دارد.
مهراب فرجی تصریح کرد: استان دارای آب وهوای مناسبی است و همین باعث شده پرورش مرغ تولیدی از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
وی افزود: برنامه ریزی لازم برای ارتقای شرایط مرغداری وکشتارگاه انجام شده و امیدواریم شاهد افزایش کیفیت مرغ تولیدی باشیم.
فرجی اظهارکرد: یکی از اهداف ما رسیدن به میانگین وزنی استاندارد تولید گوشت مرغ است که با برنامه ریزی‌های انجام شده دراین زمینه درآینده به این مهم دست خواهیم یافت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:درصورت وجود هرگونه اظهار نظر غیر کارشناسی از طریق قانون با افراد متخلف برخورد خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code