موضوعات
چهارمحال بختياری

تولید بتن سیال بروجن

نویسنده:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح تولید بتن سیال بروجن خبر داد...
1394/10/27
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح تولید بتن سیال بروجن خبر داد. به گزارش همشهری اسماعیل عامری گلستان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با اشاره به این‌که شورای برنامه ریزی مکانی است که تنها به طرح‌های بدون ایراد رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: ابتدا لازم است کارگروه‌های مربوطه ابتدا ایراد و مشکلات طرح مورد نظر را رفع کرده و سپس در شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح سازند.
وی طرح‌های اتاقک نگهبانی در اراضی پردنجان و باباحیدر،به ترتیب به مساحت 30 و 25 متر مربع، طرح هتل آپارتمان در زمینی به مساحت ‌هزار و 740 مترمربع و طرح تغییرکاربری از زراعت آب موجود به پایگاه امداد ونجات به مساحت هزارمترمربع را ازطرح‌های مورد تصویب این جلسه درشهرستان فارسان برشمرد.
عامری افزود: طرح مرغ تخم گذار به مساحت 8‌هزار مترمربع و مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی قزلحصار در زمینی به مساحت 21/6 هکتار موسوم به تپه قزلحصار درشهر کیان مورد اجرا قرار می‌گیرند. وی از اجرای طرح پرورش ماهی در روستای ترکی کوهرنگ به مساحت 4 هزار مترمربع و طرح تولید بتن سیال بروجن خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: طرح‌های مورد اجرا در شهرستان لردگان شامل طرح قرنطینه دامپزشکی موسوم به ده چنار علیا، ایستگاه پمپاژ به مساحت 1500 متر مربع در گرداب سفلی و پرواربندی بره فلارد در زمینی به مساحت هزار و00 5 مترمربع خواهند بود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code